Aliexpress Gümrük Vergisini Peşin Tahsil Etmeye Başladı

Son zamanlarda dikkat ettim, Aliexpress normalde kapıda ödediğimiz %20 gümrük vergisini peşin tahsil etmeye başlamış. Yani 100 dolar tuttuysa alışverişimiz, ödeme esnasında 120 dolar çekiyor karttan. Sipariş ettiğim ürün henüz gelmedi, ancak güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Memurların kafasına göre (fazla/eksik) vergi yazmasının önüne geçildi, vergi kayıpları önlendi, ayrıca pek çoğumuz artık kağıt parayla gezmiyoruz, kapıda aldı/verdi/bozuk para yok mu gibi sıkıntıları da engellemiş oldu.
 

Everhard

Yönetici
Yönetici
Son zamanlarda dikkat ettim, Aliexpress normalde kapıda ödediğimiz %20 gümrük vergisini peşin tahsil etmeye başlamış. Yani 100 dolar tuttuysa alışverişimiz, ödeme esnasında 120 dolar çekiyor karttan. Sipariş ettiğim ürün henüz gelmedi, ancak güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Memurların kafasına göre (fazla/eksik) vergi yazmasının önüne geçildi, vergi kayıpları önlendi, ayrıca pek çoğumuz artık kağıt parayla gezmiyoruz, kapıda aldı/verdi/bozuk para yok mu gibi sıkıntıları da engellemiş oldu.
Yani bir açıdan belki güzel oldu da...
Örneğin 60 dolarlık bir GPS li bisiklet yol bilgisayarına geçen bir arkadaşım 20 lira vergi ödedi. E tabi bi mutlu olmuştu çocuk
Şimdi kaynakta kesiyorlar demek ki. Öyle 100 dolarlık ürüne 20 dolar yazma devri kapandı gibi.
İyi mi oldu gerçekten bilemedim.
 

Alaattinin Kafa Lambası

Yönetici
Yönetici
Ben gümrük işlemlerini hızlandırır diye ümit ediyorum. Aliexpress ve Ticaret bakanlığı anlaşsın, yasaklı ürün göndermesinler, gümrük de peşin tahsil ediliyor nasıl olsa, buna karşılık gümrükte bekleme olayı olmasın.
 

Everhard

Yönetici
Yönetici
Ben gümrük işlemlerini hızlandırır diye ümit ediyorum. Aliexpress ve Ticaret bakanlığı anlaşsın, yasaklı ürün göndermesinler, gümrük de peşin tahsil ediliyor nasıl olsa, buna karşılık gümrükte bekleme olayı olmasın.
Sanırım söylediğin gibi olmuş. En son Aliexpress ten aldığım naturehike yastık, beklenmedik bir şekilde siparişi vermemden 8 gün sonra elimde oldu. Bu yeni yöntemle daha ürünü alırken karttan tahsil ettiler vergiyi. Üstelik ilk defa Aras kargo ile geldi.
 

Everhard

Yönetici
Yönetici
Arkadaşlar selamlar. Bu konuyla ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bir bilgilendirme yapmak istiyorum.
Aliexpress in yeni yeni görmeye başladığımız bu uygulamasının (gümrük vergisini kaynakta kesme) maalesef yasal bir zemini olmadığını öğrendim. Posta gümrüğünde çalışan (ben de gümrük memuruyum bu arada) muayene memuru (vergilendirmeyi yapan memurlardır) bir arkadaşımla az önce karşılaşıp bu konuyu sordum. Verginin alım esnasında kesilmesi gibi bir uygulamanın kesinlikle olmadığını, hatta vergisini alım esnasında ödediğimiz ürüne gümrükte yeniden vergi çıkabileceğini, kerdi kartımızdan Aliexpress in kestiği vergiyi verginin tahsili olarak kabul etmediklerini söyledi. Aslında mantıklı olan da bu bence de. Bu kadar yıldır çalıştığım kurumda benim neden aklıma gelmedi diye de hayıflanmadım değil. Zira çok net olan bir nokta vardır gümrük işleyişinde; eşya gümrüğe girmeden vergisi hesaplanmaz. Bunun da gayet sıradan bir mantığı var. Sonuçta alınan ürün için gümrük vergisi harici ek ötv olabilir, ithalatı izne ya da harca tabi bir eşya olabilir, girişi tamamen yasak bir ürün olabilir (kozmetik gibi) vs vs. Bu örnekler çoğaltılabilir.
Kendimden örnekle aynı arkadaşa, geçenlerde Aliexpress üzerinden aldığım yaklaşık 80 liralık bir ürüne (Naturehike marka şişme yastık), tam olarak %20 gümrük vergisi ve 9,5 lira gümrüğe sunum ücretinin toplamına denk gelen 25,5 liranın kartımdan tahsil edildiğini, ürünün Aras kargo ile kapıma geldiğini ve herhangi bir ek vergi ödemediğimi söyledim. Şanslıymışsın, olabiliyor öyle gümrüğe girmeden kapına kadar ürünün gelmesi gibi bir cevap verdi.
Son olarak da gümrük vergisi bedelini ürün bedeline ekleyerek satan satıcılardan uzak durmamı salık verdi.
Tabi ki onun da bilmediği ya da henüz haberdar olmadığı yeni bir uygulamaya vs geçilmiş olabilir. Ama kendisi direk posta gümrüğünde çalıştığı için bu durumu bilmenizi istedim.
 

Everhard

Yönetici
Yönetici
Arkadaşlar konuyu derinlemesine araştırdım. Yukarıdaki mesajımı dikkate almayın lütfen.
İlgili mevzuata ulaştım sonunda. Yeterince araştırmadan, kimse mağduriyet yaşamasın diye endişeden acele etmişim bu mesajı atmak için. İlgili mevzuat 7 ekim 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan 4458 sayılı bakanlar kurulu kararına dayanıyor. İlgili kısım şu:

ONUNCU KISIM

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin ŞartlarDolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar

MADDE 126-
(1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkinin kullanılmasında hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler için gümrük müşaviri istihdamı aranır.İşlemlerin ücretlendirilmesi

MADDE 127
- (1) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, Müsteşarlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında ilave ücret alamaz.Sorumluluk ve yetkinin iptali

MADDE 128-
(1) 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, aynı maddede belirlenmiş nitelikleri taşıyan personelinin düzenleyip imzaladığı gümrük beyannamesi veya beyanname olarak kabul edilen diğer belgelerden dolayı gümrük mevzuatı uyarınca vergi kaybına neden olan bir fiilin işlendiğinin bilindiği veya bilinmesi gerektiği hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından dolaylı temsilci yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tüzel kişilik olarak, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada ise gönderici ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) 126 ncı madde kapsamında yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunduğunun, ancak bu durumun bilgileri dışında olduğunun, bununla birlikte, bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceğinin Müsteşarlığın merkez denetim elamanlarınca rapora bağlandığı durumlarda, ilk defasında gerçekleştirilen gümrük işleminde kusurlu sayıldığı yazılı olarak bildirilir. Bu hususun bir takvim yılı içerisinde tekerrür etmesi halinde üç ay süreyle dolaylı temsil yoluyla gümrük beyanı yapılmasına izin verilmez. Söz konusu posta idaresi ya da şirketler hakkında 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten kesinleşen hüküm bulunması durumunda ise 126 ncı madde kapsamında verilen dolaylı temsil yoluyla beyanda bulunma yetkisi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsil yoluyla beyanda bulunma yetkisi verilmez.

(4) Müsteşarlıkça belirlenen koşulları sonradan kaybettiği ya da şartlara uymadığı tespit edilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere, bu koşulları yeniden sağlayıncaya kadar ya da şartları yerine getirinceye kadar bu yetkiden yararlanmalarına izin verilmez.

(5) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, bu Kısımda yer alan hükümlere aykırı davrandıklarının tespiti halinde, gerçekleştirilen gümrük işleminde kusurlu sayıldığı yazılı olarak bildirilir. Bu hususun bir takvim yılı içerisinde tekerrür etmesi halinde üç ay süreyle dolaylı temsil yetkisini kullanmaktan alıkonulur.Bu şu demek oluyor, özetle bakanlık gümrük vergisi tahsil yetkisini posta idaresi ya da kargo taşımacılığı yapan firmaya belirli şartlarla devredebiliyor. Uzun zamandır Amazon'dan yapılan alışverişlerde kaynakta tahsil edilen verginin dayanağı da bu mevzuat. TNT, DHL ve UPS gibi firmalar bu yetkiyi bayadır kullanıyormuş. Bizim durumda yeni olan Aliexpress'in bunu Aras Kargo (ve belki diğerleri) aracılığıyla yeni uygulamaya almış olması.
Sonuç olarak ikinci defa vergilendirme gibi bir risk mevcut değil.
 

Everhard

Yönetici
Yönetici
Arkadaşlar geçici görevle kargo gümrüğüne geldim bir aylığına.
Arkadaşlar selamlar. Bu konuyla ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bir bilgilendirme yapmak istiyorum.
Aliexpress in yeni yeni görmeye başladığımız bu uygulamasının (gümrük vergisini kaynakta kesme) maalesef yasal bir zemini olmadığını öğrendim. Posta gümrüğünde çalışan (ben de gümrük memuruyum bu arada) muayene memuru (vergilendirmeyi yapan memurlardır) bir arkadaşımla az önce karşılaşıp bu konuyu sordum. Verginin alım esnasında kesilmesi gibi bir uygulamanın kesinlikle olmadığını, hatta vergisini alım esnasında ödediğimiz ürüne gümrükte yeniden vergi çıkabileceğini, kerdi kartımızdan Aliexpress in kestiği vergiyi verginin tahsili olarak kabul etmediklerini söyledi. Aslında mantıklı olan da bu bence de. Bu kadar yıldır çalıştığım kurumda benim neden aklıma gelmedi diye de hayıflanmadım değil. Zira çok net olan bir nokta vardır gümrük işleyişinde; eşya gümrüğe girmeden vergisi hesaplanmaz. Bunun da gayet sıradan bir mantığı var. Sonuçta alınan ürün için gümrük vergisi harici ek ötv olabilir, ithalatı izne ya da harca tabi bir eşya olabilir, girişi tamamen yasak bir ürün olabilir (kozmetik gibi) vs vs. Bu örnekler çoğaltılabilir.
Kendimden örnekle aynı arkadaşa, geçenlerde Aliexpress üzerinden aldığım yaklaşık 80 liralık bir ürüne (Naturehike marka şişme yastık), tam olarak %20 gümrük vergisi ve 9,5 lira gümrüğe sunum ücretinin toplamına denk gelen 25,5 liranın kartımdan tahsil edildiğini, ürünün Aras kargo ile kapıma geldiğini ve herhangi bir ek vergi ödemediğimi söyledim. Şanslıymışsın, olabiliyor öyle gümrüğe girmeden kapına kadar ürünün gelmesi gibi bir cevap verdi.
Son olarak da gümrük vergisi bedelini ürün bedeline ekleyerek satan satıcılardan uzak durmamı salık verdi.
Tabi ki onun da bilmediği ya da henüz haberdar olmadığı yeni bir uygulamaya vs geçilmiş olabilir. Ama kendisi direk posta gümrüğünde çalıştığı için bu durumu bilmenizi istedim.
Şu mesajda yazdığım durum olabiliyor. Bizzat şahit oldum. Şöyle bir durum var. Eğer vergiyi direk kartınızdan aliexpress e öderseniz ve ürün adresinize Aras vs bir kargo firmasıyla gelirse sorun yok. Ancak eşya Posta Gümrüğüne gelirse Aliexpress e ödenen vergi dikkate alınmıyor ve burada arkadaşlar yeniden vergi tahakkuk ettiriyor. Yani ürünü alabilmek için ikinci defa vergi ödüyorsunuz. Daha sonra buraya ödediğiniz verginin dekontunu Aliexpress e gönderip ilk ödediğiniz verginin iadesini talep edebiliyorsunuz ancak tabi bu uğraştırıcı bir iş. Bilginiz olsun diye paylaştım.
 
Benim başıma geldi. Hem aliexpress kartımdan vergi çekti hemde burada ptt aynı vergiyi bir daha istedi. Tutar 20 küsür lira gibi ufak bir meblağ olduğu için uğraşmadım ilk ödediğimi geri istemekle ama vergisi çok tutacak ürünler için dikkat etmek lazım.
 

Skaya27

Yeni Üye
Aliexpressin kesmiş olduğu vergi tamamen kanunsuzdur. Aldığım bir üründe %20 olarak 52 dolar kestiler. Buna rağmen kargo takip bölümünden, ürünün İstanbul gümrüğünde “gümrük vergisi ödemesi bekleniyor” ibaresini görünce hemen kargo şirketini aradım ve ürünü alırken %20 olarak sistem tarafından benden alındığını söyledim. Fakat bir de ne duyayım, adamlar böyle bir şeyin olmadığını, 3 gün içerisinde gümrük vergisi olan “30 TL’yi” ödemem gerektiğini söylediler. Satıcıya durumu bildirince, ilk önce 52 doları size geri iade edicez dediler, daha sonra ise kargoyla iletişime geçip 31 lirayı ödemişler ve bana “gümrük vergisi ödemeyin hallettik” diye dönüş yaptılar. Yani uzun lafın kısası adamlar 52 doları alıp kendileri 31 tl olarak gümrük vergisini ödemiş oldular. Büyük bir şerefsizlik büyük bir düzenbazlıktır bunun adı. Aliexpresste bazı satıcılarda bu sözde gümrük vergisi ücreti çıkmazken bazılarında da çıkıyor. Oyuna gelmeyin arkadaşlar. Vergisiz olan satıcılardan alın ürünlerinizi. Saygılar
 

Everhard

Yönetici
Yönetici
Aliexpressin kesmiş olduğu vergi tamamen kanunsuzdur. Aldığım bir üründe %20 olarak 52 dolar kestiler. Buna rağmen kargo takip bölümünden, ürünün İstanbul gümrüğünde “gümrük vergisi ödemesi bekleniyor” ibaresini görünce hemen kargo şirketini aradım ve ürünü alırken %20 olarak sistem tarafından benden alındığını söyledim. Fakat bir de ne duyayım, adamlar böyle bir şeyin olmadığını, 3 gün içerisinde gümrük vergisi olan “30 TL’yi” ödemem gerektiğini söylediler. Satıcıya durumu bildirince, ilk önce 52 doları size geri iade edicez dediler, daha sonra ise kargoyla iletişime geçip 31 lirayı ödemişler ve bana “gümrük vergisi ödemeyin hallettik” diye dönüş yaptılar. Yani uzun lafın kısası adamlar 52 doları alıp kendileri 31 tl olarak gümrük vergisini ödemiş oldular. Büyük bir şerefsizlik büyük bir düzenbazlıktır bunun adı. Aliexpresste bazı satıcılarda bu sözde gümrük vergisi ücreti çıkmazken bazılarında da çıkıyor. Oyuna gelmeyin arkadaşlar. Vergisiz olan satıcılardan alın ürünlerinizi. Saygılar
@Skaya27 buna ben de katılıyorum. İşi düzenbazlığa dökenler var gerçekten. Mükerrer vergi çıkmaması için ve bazen bizim Ptt'de daha düşük vergi çıkması ihtimali olduğu için ben de vergi tahsilatı yapmayan satıcılardan alışveriş yapmanızı öneririm.
 

efe_sertem

Yeni Üye
Merhaba herkese
Aliexpressten ilk defa alışveriş yapacak birisi olarak sorularımı maruz görün lütfen gümrük vergisinin hesabını yaparken hangi ürün hangi yüzdelik sınıfa giriyor onu nasıl gerçeğe en yakın hali ile hesaplayabilirim ?
Örnek telefon kılıfı alacağım, yada kulaklık bunlar hangi yüzdelik sınıfa giriyor, şu ürün şu yüzdelik kısımda diye bir dökümana ulaşmak mümkün müdür ?
 

Everhard

Yönetici
Yönetici
Merhaba herkese
Aliexpressten ilk defa alışveriş yapacak birisi olarak sorularımı maruz görün lütfen gümrük vergisinin hesabını yaparken hangi ürün hangi yüzdelik sınıfa giriyor onu nasıl gerçeğe en yakın hali ile hesaplayabilirim ?
Örnek telefon kılıfı alacağım, yada kulaklık bunlar hangi yüzdelik sınıfa giriyor, şu ürün şu yüzdelik kısımda diye bir dökümana ulaşmak mümkün müdür ?
Üründen ürüne gümrük vergisinin yüzdesel oranı değişmez. 1500 Euro yu geçmemek kaydı ile, eğer ürün AB üyesi ülkelerin birinden geliyorsa %18, geri kalan ülkelerin için ise %20 oranında tek ve maktu vergi uygulanır.
Bunun dışında bir de gümrüğe sunum bedeli vardır ki o da ürünün kıymetinden bağımsız. En son 12 lira gibi bir tutardı.
 

efe_sertem

Yeni Üye
Üründen ürüne gümrük vergisinin yüzdesel oranı değişmez. 1500 Euro yu geçmemek kaydı ile, eğer ürün AB üyesi ülkelerin birinden geliyorsa %18, geri kalan ülkelerin için ise %20 oranında tek ve maktu vergi uygulanır.
Bunun dışında bir de gümrüğe sunum bedeli vardır ki o da ürünün kıymetinden bağımsız. En son 12 lira gibi bir tutardı.
Teşekkür ederim.
 

lapacı

Yeni Üye
Merhabalar, merak ettiğim bir konu var.
vergi alınmaya başladığından beridir hiç aliexpresten alısveris yapmadım.
postacı arkadaş kapıda vergi ödeyince bize bir dekont makbuz fiş gibi birşey veriyormu? veya online takipte teslimattan sonra vergi ödendi olarak görünüyor mu? Bir aksilik çıkması durumunda ödenen vergiyi satın aldığımız siteye nasıl ıspatlıyoruz?
teşekkürler
 
Son düzenleme:
Üst